Myślenie algorytmiczne: Tworzenie programów

Dopracowywanie, szukanie błędów

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie informacji

Kodowanie informacji za pomocą obrazu

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie obrazu i dźwięku

Grafika rastrowa vs. wektorowa

Kolory RGB

Kodowanie i modelowanie: Modelowanie za pomocą grafów

Grafy sąsiedztwa

Grafy izomorficzne

Praca z danymi: Gromadzenie i ewidencja danych

Zapisywanie danych w tabeli

Przygotowanie dokumentów: Projektowanie stron internetowych

HTML: podstawy

Język programowania Python: Prowadzenie obliczenia

Sekwencja poleceń w Pythonie

Instrukcja warunkowa (if) w Pythonie

Pętla for w Pythonie

Pętle zagnieżdżone w Pythonie

Funkcje

Prowadzenie obliczenia: różne przykłady

Język programowania Python: Stosowanie programowania w Pythonie

Obrazki

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje