Myślenie algorytmiczne: Tworzenie programów

Dopracowywanie, szukanie błędów

Dopracowywanie obrazków

ProgMalowanie: łatwe
0/9

Dopracowywanie obrazków

Żółwia grafika: łatwe
0/5

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie informacji

Kodowanie informacji za pomocą obrazu

Kodowanie informacji za pomocą obrazu

Memory: łatwe

Kodowanie tekstów

Kodowanie tekstów

Decydowanie: średnie

Skróty w komunikacji internetowej

Decydowanie: średnie

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie obrazu i dźwięku

Bitmapová vs. vektorová grafika

Bitmapová vs. vektorová grafika

Przesuwanie: średnie

Kolory RGB

Kolory RGB

Memory: średnie

Kodowanie i modelowanie: Modelowanie za pomocą grafów

Grafy sąsiedztwa

Grafy sąsiedztwa

Przesuwanie: średnie

Grafy izomorficzne

Grafy izomorficzne

Memory: średnie

Praca z danymi: Podstawy pracy z danymi

Tabele: ogólna znajomość

Zadania tekstowe z tabelami

Wynik programu: średnie

Praca z danymi: Wizualizacja danych: rodzaje wykresów

Wykresy słupkowe

Zadania tekstowe z wykresami słupkowymi

Wynik programu: średnie

Wykresy liniowe

Zadania tekstowe z wykresami liniowymi

Wynik programu: średnie

Język programowania Python: Zmienne i wyrażenia

Zmienne i wyrażenia algebraiczne w Pythonie

Zmienne i wyrażenia algebraiczne w Pythonie

Programowanie w Pythonie: łatwe
0/9

Wyrażenia logiczne w Pythonie

Wyrażenia logiczne w Pythonie

Programowanie w Pythonie: łatwe
0/10

Język programowania Python: Stosowanie programowania w Pythonie

Obrazki

Poprawne kąty

Żółw Python: łatwe
0/7
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje