Myślenie algorytmiczne: Tworzenie programów

Dopracowywanie, szukanie błędów

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie tekstu i szyfrowanie

Podstawowe kodowanie tekstu

Szyfry podstawowe

Szyfrowanie: pojęcia i zasady

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie obrazu i dźwięku

Grafika rastrowa vs. wektorowa

Kolory RGB

Kodowanie i modelowanie: Modelowanie za pomocą grafów

Grafy sąsiedztwa

Grafy izomorficzne

Przygotowanie dokumentów: Projektowanie stron internetowych

HTML: podstawy

Język programowania Python: Zmienne i operatory

Zmienne i wyrażenia algebraiczne w Pythonie

Operatory logiczne w Pythonie

Język programowania Python: Prowadzenie obliczenia

Sekwencja poleceń w Pythonie

Instrukcja warunkowa (if) w Pythonie

Pętla for w Pythonie

Pętle zagnieżdżone w Pythonie

Funkcje

Prowadzenie obliczenia: różne przykłady

Język programowania Python: Typy danych i ich użycie

Przegląd typów danych

Listy w Pythonie

Słowniki w Pythonie

Obiekty w Pythonie

Praca z plikami

Język programowania Python: Stosowanie programowania w Pythonie

Obliczenia z liczbami

Edytowanie tekstu

Obrazki tekstowe

Obrazki

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje