Myślenie algorytmiczne: Funkcje i uogólnianie

Funkcje

Średnie

Robotanik: łatwe
0/25

Myślenie algorytmiczne: Tworzenie programów

Dopracowywanie, szukanie błędów

Dopracowywanie obrazków

ProgMalowanie: łatwe
0/9

Logika i rozwiązywanie problemów: Logika

Twierdzenia logiczne

Bájná logika

Decydowanie: łatwe

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie informacji

Kodowanie informacji za pomocą obrazu

Kodowanie informacji za pomocą obrazu

Memory: łatwe

Kodowanie tekstów

Skróty w komunikacji internetowej

Decydowanie: średnie

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie obrazu i dźwięku

Bitmapová vs. vektorová grafika

Bitmapová vs. vektorová grafika

Przesuwanie: średnie

Kodowanie i modelowanie: Modelowanie za pomocą grafów

Grafy izomorficzne

Grafy izomorficzne

Memory: średnie

Praca z danymi: Podstawy pracy z danymi

Gromadzenie i ewidencja danych

Tabulky útvarů

Przesuwanie: łatwe

Budowle z klocków: tabele elementów

Przesuwanie: łatwe

Tabele: ogólna znajomość

Zadania tekstowe z tabelami

Wynik programu: średnie

Praca z danymi: Wizualizacja danych: rodzaje wykresów

Wykresy słupkowe

Zadania tekstowe z wykresami słupkowymi

Wynik programu: średnie
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje