Myślenie algorytmiczne: Funkcje i uogólnianie

Funkcje

Średnie

Robotanik: łatwe
0/25

Myślenie algorytmiczne: Tworzenie programów

Dopracowywanie, szukanie błędów

Dopracowywanie obrazków

ProgMalowanie: łatwe
0/9

Logika i rozwiązywanie problemów: Logika

Twierdzenia logiczne

Baśniowa logika

Decydowanie: łatwe

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie informacji

Kodowanie informacji za pomocą obrazu

Kodowanie informacji za pomocą obrazu

Memory: łatwe

Kodowanie i modelowanie: Kodowanie tekstu i szyfrowanie

Szyfry podstawowe

Szyfry podstawowe

Wynik programu: łatwe

Szyfry podstawowe

Wynik programu: średnie

Kodowanie i modelowanie: Modelowanie za pomocą grafów

Grafy izomorficzne

Grafy izomorficzne

Memory: średnie

Praca z danymi: Podstawy pracy z danymi

Gromadzenie i ewidencja danych

Tabele figur

Przesuwanie: łatwe

Budowle z klocków: tabele elementów

Przesuwanie: łatwe
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje